23 czerwca 2016

245. - "Uzdrawianie metodą dwupunktową"

Transformacja matrycy
 energetycznej 
Mircea Ighisan George 

               

„Jeśli chcesz, żeby twoje odbicie uśmiechnęło się, musisz najpierw sam się uśmiechnąć”

Metoda dwupunktowa stała się ostatnio bardzo popularna i szeroko omawiana. Wzbudza zainteresowanie dzięki swojej prostocie i skuteczności. Została odkryta przez Richarda Bartletta, który opisał ją w swojej książce: „Matryca energetyczna”.

Matryca energetyczna jest to pole zbudowane z energii, w którym wszystko jest ze sobą połączone i w którym znajduje się wszystko to, co istnieje. W niej łączą się nasze doświadczenia, myśli, przekonania, każde nasze działanie i uczucie. Jej niezwykle proste zasady pozwalają na całkowitą zmianę naszej wewnętrznej i zewnętrznej rzeczywistości. Pojawiło się na ten temat wiele poradników i artykułów. Czasami trudno zrozumieć jej zasady, gdyż nie zawsze jest ona przystępnie wyjaśniona. Mircea Ighisan George robi to z humorem , obrazowo i przejrzyście w swojej książce pt.: „ Uzdrawianie metodą dwupunktową” 

źr. zdjęcia: 
neuesjahrneuewege.de
Mircea Ighistan George urodził się w 1976 roku w Rumunii. Mieszka w Tübingen w Niemczech. Ukończył wyższą szkołę zawodową i jest dyplomowanym ekonomistą oraz znanym niemieckim trenerem rozwoju osobistego oraz propagatorem metody dwupunktowej. Metodę tę poznał w 2009 roku i w tym samym roku zaczął jej nauczać na seminariach razem z Uli Kieslichem. Prowadzeniem seminariów zajmuje się do dziś. 

Podstawy dwupunktu autor wyjaśnił już w swojej poprzedniej publikacji pt. „Metoda dwupunktowa dla każdego”. Natomiast swoją najnowszą swoją książką rozpoczyna cykl, w którym pragnie przekazać całą swoją wiedzę zebraną w ciągu ostatnich pięciu lat na temat transformacji matrycy energetycznej. Przekonuje, że z pomocą jego wskazówek możemy kreować swoje życie zmieniając przekonania i sposób myślenia.

Poradnik został opracowany w formie seminarium, podczas którego autor zwraca się do czytelnika bezpośrednio, używając prostego, często potocznego języka i obrazowych przykładów. Treść została opracowana w pięciu częściach, które są złożone z krótkich rozdziałów. Omawiają one jeden temat, nie są przeładowane informacjami i zakończone krótkim podsumowaniem. Ważne kwestie, pytania, porady oraz odnośniki do linków na You Tube zaznaczone zostały szarymi ramkami, dzięki czemu zwracają na siebie uwagę. Teksty nie są napisane w sposób ciągły, lecz mają strukturę zróżnicowaną. Co pewien czas pojawia się symbol „słoneczka” zwracający uwagę na ważny tekst, nad którym warto się zastanowić. Uzupełnieniem są rysunki, ćwiczenia, testy, eksperymenty i cytaty zaczerpnięte z mądrości znanych osób. Ten zabieg sprawia, że czytanie nie jest męczące a przekazywana wiedza łatwiej trafia do czytelnika. 

Książkę warto czytać ze skupieniem, bez pośpiechu, by zrozumieć istotę omawianej techniki i zagadnienia. Poznajemy system krok po kroku, stopniowo odkrywając kolejne jego elementy.

Część pierwsza przedstawia zagadnienia z fizyki kwantowej, na której została oparta metoda dwupunktowa. Autor wyjaśnia w skrócie czym jest metoda dwupunktowa, dlaczego jest skuteczna, na jakiej zasadzie działa, jak ja wykonywać i kiedy stosować. Pomaga zrozumieć podstawy transformacji matrycy, przeprowadzić test dwupunktowy i skutecznie zmienić swoją rzeczywistość. Poznajemy zasady według których funkcjonuje nas świat, wszechświat i my. 

Kolejne części stanowią praktyczne wskazówki pomagające wcielić w życie zasady transformacji matrycy energetycznej a tym samym zmiany swojego życia. 

Część druga zawiera podstawowe ćwiczenia pomagające przygotować się do zastosowania dwupunktu. Autor zaznacza, że jest to wersja najczęściej stosowana i najbardziej aktualna, gdyż pochodzi z 2014 roku. Opisuje przebieg procesu, kolejne kroki i uczy pierwszego wykonania metody dwupunktowej. Dla ułatwienia został zamieszczony rysunek instruktażowy, pokazujący kolejne etapy tej techniki.

Część trzecia jest najobszerniejsza. Autor opisuje w niej różne formy i możliwości wykorzystania metody dwupunktowej. Poznajemy słowa – kody informacji, relaksing, różne elementy i zagadnienia, które ułatwiają jej zrozumienie. Wyjaśnia co oznacza akceptacja tego co chcielibyśmy osiągnąć, co blokuje dostęp do sukcesu, co oznacza zmiana rzeczywistości, na czym polega praca z centralnym punktem, czym jest siła życiowa i wiele innych.

Część czwarta to załącznik, który zawiera wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości pojawiających się w trakcie czytania. Poszczególne etapy metody są tu szczegółowo opisane wraz z odpowiedziami na nurtujące pytania. Niektóre kwestie zostały tu powtórzone ale w rozszerzonym wariancie. To ułatwia przyswojenie wiedzy i prawidłowe wykonanie techniki dwupunktu.

Część piąta stanowi podsumowanie wszystkich przedstawionych w książce technik i zastosowań w formie map myśli, krótkich opisów oraz schematów. 


„Decydowanie się na określoną rzeczywistość nie oznacza manifestacji tylko w danej chwili, ale to, że decydujesz się na nią długotrwale. I żyjesz nią w każdym momencie.”

Przez wiele lat, od chwili narodzin, jesteśmy kształtowani poprzez środowisko, w którym się wychowujemy nabierając określonych nawyków i przekonań. Wiele z nich przeszkadza nam w rozwoju, osiąganiu celu czy odnoszeniu sukcesu w życiu. Metoda dwupunktowa uzdrawia przede wszystkim nasze wnętrze. Gdy zmieniamy naszą rzeczywistość, zmieniamy też siebie. W nowych warunkach okolicznościach dopuszczamy do siebie nowe możliwości, dzięki czemu możemy prowadzić życie według własnych wyobrażeń. Z tej transformacji rodzi się nie tylko nowe życie ale nasza nowa osobowość. 

Książkę można kupić w sklepie:

Wydanie: I
Rok wydania niemieckiego: 2014
Rok wydania polskiego: 2016
Ilość stron: 276 
Wymiary:14,5 x 20,5 cm 
Oprawa: miękka
Redakcja: Natalia Paszko
Skład: Iga Maliszewska
Tłumaczenie: Kamila Petrikowska
Projekt okładki: Oliver Bartl
Ilustracje: Wolfgang Peschke
Korekta: Urszula Kiełczewska
Tytuł oryginalny: Matrix Transformation - Ein Muss-man-haben Buch zur 2-Punkte-Methode

17 czerwca 2016

244. - "Ostatni końcowy"

Najważniejsze przesłania Mistrza
Jerzy Prokopiuk 

              

„kto nie zna celu, nie może znać drogi.

Jerzy Prokopiuk jest znanym religioznawcą, filozofem, psychologiem, gnostykiem i antropozofem. Jest tłumaczem i popularyzatorem literatury humanistycznej, głównie ezoterycznej i psychologicznej i eseistą. To największy tłumacz i popularyzator psychologii Carla Gustava Junga w Polsce (prezes Klubu im. C. G. Junga w latach 1991-1992 i 1998-1999). Gnostyk, antropozof, badacz myśli ezoterycznej, religijnej, filozoficznej, psychologicznej, W 1987 roku otrzymał nagrodę Instytutu Polsko-Niemieckiego w Darmsztadt a w 1989 roku został twórcą i redaktorem naczelnym pisma „Gnosis”oraz prezesem honorowym Klubu „Gnosis”. W swoim dorobku ma prawie 400 esejów, rozpraw i artykułów oraz wiele książek w tym „Manifest Wolności”, „Dusza ludzka oś świata”, „Herezja znaczy wolność”, „Matrix czyli okultystyczny bróg”. Poruszane przez niego tematy mogą u wielu budzić sprzeciw, gdyż jego poglądy odbiegają często od standardowego myślenia i światopoglądu. Podobnie jest w jego najnowszej książce pt. „Ostatni Końcowy”

Książka stanowi podsumowanie dorobku Mistrza, gdyż jest ostatnią w jego obecnym życiu. Tytuł powstał dzięki pani Luizie, z którą autor zaprzyjaźnił się jakiś czas temu. Po śmierci fryzjera z Karpacza w 1986 roku, pani Luiza poinformowała o tym pisząc: „Miał ostatni końcowy”. To sformułowanie zapadło mu w pamięć i dlatego postanowił tak nazwać swoje kolejne dzieło. 

Przesłania Mistrza zostały ujęte w 21 rozdziałach, które są krótkie i mają formę esejów. Są w nich osobiste przeżycia Jerzego Prokopiuka na podstawie których analizuje wiele ważnych kwestii naszego życia. Publikacja stanowi swoisty testament, w którym omawia dekalog poruszając zagadnienia z punktu widzenia antropozofii, ezoteryki, filozofii i nauki. Dekalog zawiera wskazówki i porady, dzięki którym każdy człowiek może osiągnąć zbawienie poprzez wyeliminowanie ze swojego życia zła, negatywnych zachowań, myślenia i oczyszczenie swojej duszy, by zwrócić się ku Boskości i miłości. Uzmysławia ludziom jak ważny jest rozwój wewnętrzny i wzniesienie się na wyższy poziom świadomości. Podpowiada co zrobić, by osiągnąć zbawienie, analizuje duchową naturę człowieka i stawia szereg pytań dotyczącej naszej egzystencji na tym świecie. 

Autor opiera swoje poglądy w dużej mierze na twórczości Rudolfa Steinera i cytuje jego myśli i fragmenty dzieł. Rudolf Steiner żył w latach 1861 – 1925. Był austriackim myślicielem i ezoterykiem oraz twórcą antropozofii. Stworzył jej podstawy i nazwał ją „Filozofią wolności.”

Jerzy Prokopiuk analizuje koncepcję Steinera w kształceniu mowy i języka, teorię poznania, poszerzania świadomości czy pracy z własnym wnętrzem. Poznajemy także inne ważne osobowości związane z tym nurtem oraz jej założenia, etapy i związany z nim światopogląd. Przedstawia poglądy i opracowania m.in. Alana Bullocka, Oliviera Stallbrassa, Stephena Trombleya i innych. Dowiadujemy się też czym jest ezoteryka, gnoza, gnostycyzm, metodologia i metozofia. 

Proza Jerzego Prokopiuka nie jest lekturą łatwą, lecz z pewnością wartą poznania, gdyż dzięki niej nabieramy nowego spojrzenia na to, co się dzieje wokół nas, możemy zrozumieć wiele zachodzących w naszym wnętrzu procesów i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ludzkość od zawsze pytania.

Książkę można kupić w sklepie:

Wydanie: I
Rok wydania polskiego: 2016
Wymiary: 14,5 x 20,5 cm 
Ilość stron: 288 
Oprawa: miękka
Redakcja: Irena Kloskowska
Projekt okładki: Aleksandra Lipińska

14 czerwca 2016

243. - "Goji jagody życia"

Odporność, witalność, 
długowieczność
Bodo J. Baginski, 
Shalila Sharamon 

          

„Lekarstwo działa jak zaklęcie. Smak jego słodki niczym Tau. I musisz wiedzieć, że wystarczy ci zaledwie odrobina, aby zachować długie życie.”

Na półkach polskich sklepów coraz częściej pojawiają się nie tylko nasze rodzime produkty lecz także te, należące do mniej znanych, o których mogliśmy do tej pory tylko przeczytać w różnych publikacjach. Ostatnio dużo mówi się o tzw. superżywności, która korzystanie wpływa na nasze zdrowie. Wśród nich są popularne małe, czerwone owoce o niezwykłych właściwościach, o czym możemy przeczytać w książce pt.: „Goji jagody życia”

źr. zdjęcia: yogarelations.com
Shalila Sharamon zdobyła w 1975 roku wykształcenie nauczycielki medytacji a w późniejszym czasie prowadziłam wykłady i seminaria z dziedziny medytacji oraz tematyki związanej z całościowym rozwojem i zdrowiem człowieka. Od 1985 współpracowała z Bodo J. Baginskim czego efektem było kilkanaście publikacji i poradników dotyczących alternatywnych metod leczenia i ezoteryki, które zyskały popularność na całym świecie zyskując miano bestsellerów. Od 1990 roku mieszka na południowo – zachodnim wybrzeżu Irlandii.

W czerwcu 2012 roku Bodo Jski. Baginski zginął śmiercią tragiczną. Urodził się w 1952 roku jako czwarty syn poety Bodo Baginskiego i pisarki Olli Baginski. Ukończył szkołę waldorfską oraz studia uzyskując dyplom fizjoterapeuty. Prowadził własną praktykę przez 12 lat po czym swoje życie poświecił zgłębianiu alternatywnych metod leczenia. Założył własne wydawnictwo i księgarnię, która oferowała fachową literaturę ezoteryczną sprowadzaną z zagranicy. Był niezwykle twórczą osobowością co miało swoje odzwierciedlenie w pisarstwie, malarstwie, muzyce i wynalazkach techmicznych.

okładka oryginału
źr. zdjęcia:amazon.com
Jagody Goji pochodzą z Azji, gdzie Chińczycy wykorzystują je od wielu wieków na różne dolegliwości. Oprócz owoców wykorzystuje się także liście, nasiona, korę i korzenie. Nazywane są jagodami mocy, gdyż są jednym z najzdrowszych owoców na świecie, co zostało potwierdzone przez naukowe badania i ekspertów żywności. Posiadają ogromną ilość składników odżywczych w tym antyoksydanty , które zwalczają wolne rodniki, dzięki czemu możemy dłużej cieszyć się młodym wyglądem. Są bogate w witaminę C i witaminy z grupy B niż jakiekolwiek inne owoce oraz 18 aminokwasów, 21 pierwiastków śladowych i składniki mineralne takie jak żelazo, wapń, cynk, selen oraz nienasycone kwasy tłuszczowe i flawonoidy. Wzmacniają krew, wątrobę, nerki, wspierają układ odpornościowy, wzrok, serce, likwidują impotencję, pomagają przy bólach głowy, szumach usznych i w wielu innych dolegliwościach. Dzięki tym właściwościom zaliczane są do jednych z najskuteczniejszych i popularnych roślin leczniczych. 

Lista zalet tych owoców jest bardzo długa, co pokazuje książka Shalili i Bodo, którzy doświadczyli na sobie korzyści płynących z ich spożywania. Gdy rozpoczynali przygodę z jagodami Goji, niewiele o nich wiedzieli. Zaczęli więc zgłębiać ten temat i zbierać informacje dostępne w różnych źródłach. Byli zaskoczeni możliwościami jakie dają te drobne, czerwone owoce. Nazywane wilczą jagodą lub kolcowojem chińskim były uznawane za trujące i szkodliwe dla zdrowia. 

Bodo J. Bagiński tak pisze o swoich pierwszych wrażeniach: „Już w drodze do domu zjadłem ze smakiem garść owoców goji, czym przypuszczalnie wielokrotnie przedawkowałem truciznę – jednak bez jakichkolwiek negatywnych skutków. Wkrótce te stosunkowo niedrogie jagody – cud podbiły nasze podniebienia.”

Autorzy opisują korzyści zdrowotne jakie dzięki jagodom Goji możemy osiągnąć. Uzasadniają dlaczego są one takim niezwykłym owocem i skąd wzięła się ich popularność. Omawiają warunki potrzebne do uprawiania tej rośliny, jej pochodzenie i charakterystyczne cechy. Przybliżają historię popularności i przyczyny bogactwa owoców goji, wartości odżywcze w nich zawarte, wyniki badań, eksperymentów potwierdzających ich skuteczność, listę najważniejszych substancji odżywczych i choroby, z którymi sobie radzą. 

Poruszają wiele zagadnień przekonując o super właściwościach małej czerwonej jagódki z wyjątkowym potencjałem. Z tego powodu zaliczane są do superżywności, obok jagód, malin, porzeczek, płatków owsianych i wielu innych. To grupa produktów, które zawierają nie tylko witaminy i minerały lecz także składniki będące wtórnymi substancjami roślinnymi lub fitochemicznymi. Wśród nich owoce Goji wiodą prym ze względu na swoje oddziaływanie na nasz organizm, samopoczucie i długość życia.

Książkę można kupić w sklepie:

Wydanie: I
Rok wydania polskiego: 2016
Rok wydania niemieckiego: 2007
Wymiary:14,5 x 20,5 cm 
Ilość stron: 224 
Okładka miękka
Redakcja: Natalia Paszko
Tłumaczenie: Sylwia Grodzicka
Projekt okładki: Iga maliszewska
Wydawnictwo Vital
Tytuł oryginalny: Goji. Die ultimative superfrucht mit dem großen nährstoffprofil

09 czerwca 2016

Wakacyjne lektury

Dziś dotarła do mnie nowa partia lektur, które wypełnią mi na pewno wakacyjne dni. Ich tematyka dotyczy wielu zagadnień naszego życia zarówno fizycznego, jak i mentalnego i duchowego. Są wśród książki ujawniające sekrety naszej duszy, pomagające zrozumieć otaczający nas świat, wspomagające nasze zdrowie i podpowiadajace w jaki sposób zmienić swoje życie na lepsze.

Poniżej zamieszczam krótkie notki ale wkrótce pojawią się większe opisy i moje wrażenia.

W książce "Cztery filary zaufania" autorka bestsellerów New York Timesa i duchowy przywódca, prezentuje w tej cztery filary zaufania – do siebie, do Boga, do innych oraz do życia. W praktyczny i inspirujący sposób wyjaśnia, jak je zdobyć, aby osiągnąć upragniony spokój umysłu. Przedstawia szereg opowieści i przykładów popartych własnym doświadczeniem i praktyką, które pomogą Ci rozwinąć swoje relacje, nawet te utracone oraz jeszcze niezdobyte. [przeczytaj moją recenzję]

Z kolei "Potęga pozytywnego myślenia" to kolekcja 365 medytacji na każdy dzień. Każda z nich jest przesłaniem utwierdzającym w przekonaniu, że myśli kształtują naszą rzeczywistość. Pomogą  one odzyskać siły niezbędne do przezwyciężenia smutku, frustracji i stawienia czoła wyzwaniom codzienności. Dodadzą energii w działaniu i rozwagi w podejmowaniu ważnych życiowych decyzji. Zainspirują i sprawią, że na nowo odkryjemy i poznamy siebie. [przeczytaj moją recenzję]

Książka "Konopie - cud natury" przekonuje jak ogromne znaczenie ma wprowadzenie opisywanej rośliny do swojego codziennego menu. Można ją spożywać w postaci nasion, oleju, jak również suszonych liści. Konopie zawierają wszystkie potrzebne do życia aminokwasy i niezbędne kwasy tłuszczowe. W dodatku są wyjątkowo łatwo przyswajalne i stanowią jedno z najbogatszych źródeł białka. Zawierają „dobre tłuszcze” charakteryzujące się idealną równowagą zawartości
kwasów omega-3 i omega-6. [przeczytaj moją recenzję]

Publikacja "Praca z lustrem" została napisana przezznaną autorkę Louise Hay. Podpowie ona jak pozwolić przeszłości odejść i uwolnić się od wewnętrznego krytyka i zbudować poczucie własnej wartości oraz zaakceptować i pokochać swoje wewnętrzne dziecko. Dzięki jej wskazówkom uwolnimy  gniew i pokonamy irracjonalne lęki. Medytacje sa zaprezentowane po raz pierwszy.  Z łatwością zniwelujemy skutki stresu i zmienimy postrzeganie swojego życia oraz całego świata. [przeczytaj recenzję]

"Modlitwy uzdrawiające życie" zostały opracowane przez specjalistkę od kontaktowania się z aniołami oraz autorkę międzynarodowych bestsellerów. Niewielka książeczka zawiera 200 modlitw pozwalających stawić czoła trudom codzienności. [przeczytaj moją recenzję]

"Uzdrawiająca moc lasu" prezentuje terapię leśną i pomaga zrozumieć, że powietrze wokół drzew ma działanie antynowotworowe i dosłownie działa jak leczniczy napój. Jeden dzień spędzony w lesie wzmocni nasz układ odpornościowy na tyle, że przez kolejny tydzień żaden zbędny drobnoustrój nie będzie w stanie przeżyć w naszym ciele. Autor pokazuje wspaniałe możliwości oferowane przez rośliny i naturę. Jest to kompleksowy poradnik zdrowotny, z którego będziemy w stanie samodzielnie korzystać. [przeczytaj moją recenzję]

"Masz prawo do bogactwa" to kultowe wykłady dr. Hilla, które po raz pierwszy zostały zebrane i opublikowane w tej książce. Warto poznać przełomowe wnioski , które uczyniły z niego pioniera rozwoju osobistego i odmieniły już życie kilku pokoleń ludzi. Dzięki materiałom pochodzącym z nagrań wykładów, poznajemy siedemnaście zasad sukcesu Napoleona Hilla stanowiących zwieńczenie dziesięcioleci jego pracy i badań. Jeśli dokładnie wdrożymy je wszystkie, doprowadzą nas one do bogactw, których tak bardzo Każdy pragnie. Ta książka może naprawdę pomóc osiągnąć każdy cel i marzenie. [przeczytaj moją recenzję]

W poradniku "Intuicja – boski drogowskaz na co dzień" autorzy dzielą się  praktycznymi sposobami, dzięki którym  możemy wzmocnić swoje dary duchowe poprzez proste zmiany w diecie. Uczą łączyć dobre praktyki żywieniowe z energetyzującymi technikami duchowymi oraz świadomie dobierać produkty żywnościowe tak, aby z łatwością odczytywać wskazówki przesyłane z Nieba i od Wyższego Ja.[przeczytaj recenzję]

Publikacja "Boski lekarz" została napisana przez Anthony William, jedynego lekarza, który korzysta z duchowych przesłań. Pomógł dziesiątkom tysięcy ludzi pozbyć się dolegliwości, które zostały błędnie zdiagnozowane, były nieskutecznie leczone lub uznane przez lekarzy za nieuleczalne. Robi to poprzez słuchanie boskiego głosu, który dosłownie mówi mu do ucha, co leży u podstaw bólu lub choroby i co trzeba zrobić, aby przywrócić zdrowie. Jego metody osiągają spektakularne rezultaty, nawet u tych, którzy latami bezowocnie szukali wsparcia i rożne formy uzdrawiania nie przyniosły im ulgi. W tej rewolucyjnej książce otwiera drzwi do całej wiedzy zdobytej w ciągu 25 lat praktyki. [przeczytaj moją recenzję]

Książka "Mądrość osła" ma za zadanie otworzyć nasz umysł i zmusić do samodzielnego myślenia. Dzięki zaprezentowanym metodom odnajdziemy w sobie wartości, które zostały nam narzucone przez telewizję, prasę czy innych ludzi oraz oddzielimy je od tych, które mają dla nas największe znaczenie. [przeczytaj moją recenzję]

"Kompleksowe odkwaszanie organizmu" omawia kompleksowo kwestie zdrowia i witalności, a właściwie ich chronicznego braku u współczesnego człowieka. Uwzględnia kluczową kwestię samozatrucia organizmu, w ogromnej mierze spowodowaną otaczającym środowiskiem. Ponadto przedstawia jak krok po kroku powrócić do zdrowia, dobrego samopoczucia i odnowy witalnej. [przeczytaj moją recenzję]

Ursula Demarmels, w swojej przełomowej publikacji "Karma Coaching", rzuca ona nowe światło na zagadnienia takie jak: powstawanie karmy, ponowne narodziny, układanie sobie życia i kreowanie lepszej przyszłości. Obok kompleksowych objaśnień oraz ćwiczeń karmy, Autorka przytacza również wiele poruszających historii ze swojej wieloletniej praktyki w dziedzinie regresji do poprzednich wcieleń oraz stanów pomiędzy wcieleniami duszy. [przeczytaj moją recenzję

Autor książki "Tradycyjna Medycyna Chińska" jest praktykującym lekarzem prowadzącym gabinet TMC w Wiedniu. W tej książce opowiada o swoich doświadczeniach i dzieli się najlepszymi sposobami skorzystania z mądrości Wschodu. Jego porady rzucają nowe światło na sposób, w jaki żyjemy, jak rano wstajemy, co zjadamy, jak się ruszamy, w co wierzymy i czego się boimy.[przeczytaj moją recenzję]

Autorka książki "Pasożyty - prawdziwa przyczyna chorób" opiera się na naukach pobieranych od mnichów Shaolin i łączy je z Tai Chi Chuan oraz chińską filozofią wraz z jej holistycznym podejściem do człowieka. W swojej przełomowej książce podaje przystępne, wartościowe informacje na temat diagnozy, samodzielnego leczenia i profilaktyki zainfekowania organizmu pasożytami. [przeczytaj moją recenzję]

"Fizyka zjawisk radiestezyjnych" jest uwieńczeniem dwudziestoletnich badań autora. Opisuje w niej wiele nowych zjawisk radiestezyjnych dotyczących aktywnych, często negatywnych, miejsc mocy i metody ich badania oraz budowę i działanie neutralizatorów. W przystępny sposób wyjaśnia najważniejsze zjawiska radiestezyjne i ich oddziaływanie na człowieka. [przeczytaj moją recenzję]

"Jak naprawić uszkodzony mózg" to pierwsza książka, która w szczegółowy sposób opisuje neuroplastyczność mózgu, czyli zdolność tkanki nerwowej do tworzenia nowych połączeń, służących samonaprawie, odzyskaniu prawidłowych funkcji i poprawie pamięci. Większość metod opisanych w tej publikacji wykorzystuje energię, łącznie ze światłem, dźwiękiem, wibracją, prądem i ruchem. Te formy terapii dostarczają naturalnych, nieinwazyjnych metod dotarcia do mózgu, by obudzić w nim zdolności przywracające jego prawidłowe funkcje. [przeczytaj moją recenzję]

Poradnik "Zielone kosmetyki" przekonuje jak łatwo można wykonać samodzielnie preparaty do codziennej pielęgnacji. Poznajemy naturalne alternatywy dla dezodorantów zawierających aluminium, kremów z parabenami, czy produktów testowanych na zwierzętach. Wszystkie zaprezentowane przez autorkę kosmetyki są tak czyste, że śmiało można je zjeść. Jednocześnie stanowią kurację regeneracyjną dla komórek. Poradnik zawiera ponad 130 przepisów wraz z kolorowymi ilustracjami na kosmetyki pielęgnujące ciało „od stóp do głów”. (przeczytaj recenzję)

"Sexy soki" to propozycja dla wszystkich, którzy pragną zachować zdrowie, piękno i energię przez całe życie. Codzienne picie koktajli wpływa nie tylko na poprawę kondycji cery, włosów i paznokci, ale również pomaga w dbaniu o szczupłą sylwetkę i pozbyciu się nagromadzonych w organizmie toksyn. Ponadto stanowią one ogromny zastrzyk energii oraz witamin dla każdej komórki naszego ciała. Są niebiańsko smaczne, odżywcze i proste w przygotowaniu. Wystarczy, że włączymy je do swojego codziennego jadłospisu, a poczujemy jak łyk po łyku przejmujemy kontrolę nad swoim zdrowiem. [przeczytaj recenzję]

"Kurs cudów w praktyce" wprowadza pokój wewnętrzny tam, gdzie dotąd panował lęk i ból. Jej uniwersalne przesłanie jest niedoścignione w swej mocy uzdrawiania. Dzięki niej poznajemy jedyny wybór, jaki ma znaczenie i dowiadujemy się, kto kradnie naszą tożsamość. Odkryjemy ścieżki prowadzące do zdrowia, bogactwa i mądrości oraz nauczymy sięwyrażać siebie w najbardziej autentyczny sposób. [przeczytaj moja recenzję


07 czerwca 2016

242. - "Boska i wojownicza"

Zostań kobietą jaką chcesz być
HeatherAsh Amara 

             

„Droga Wojowniczej Bogini została wybrukowana miłością.”

Wiele kobiet czuje się zagubionych i niedocenianych w dzisiejszym świecie. Pracują, dbają o dom, rodzinę, przytłaczają je codzienne obowiązki i często stawiają dobro innych ponad swoje. Balansowanie na życiowej ścieżce i poświęcanie siebie dla innych sprawia, że nie wierzą w siebie i są przekonane o swojej niższości, niedoskonałości. Książka „Boska i wojownicza” została napisana, by nauczyć kobiety kochać i szanować siebie. 

źródło zdjęcia: amazon.com
HeatherAsh Amara jest założycielką stowarzyszenia Toltec Center of Creative Intent z siedzibą w Austin, które wspiera lokalną i globalną społeczność. Studiowała i nauczała razem z Don Miguelem Ruizem. Wychowała się w Azji Południowo – Wschodniej. Mobilizuje kobiety i mężczyzn do stawania się bardziej ciekawymi, otwartymi, odważnymi i świadomymi własnej wartości. Swoją wiedzę na tradycji Tolteków, mądrościach buddyzmu i pradawnej duchowości Matki Ziemi. 

Książka powstała dzięki stworzonemu przez nią programowi, który powstał w 1997 roku. Nazwała go „Trzynaście Księżyców”, gdyż obejmował on rok czasu czyli trzynaście nowiów. Inspiracją były nauki jej pierwszych nauczycielek – Vicki Noble i Cerridwen Fallingstar. Od nich dowiedziała się o pradawnej wiedzy dotyczącej kobiecej intuicji, uzdrawianiu i niesamowitej sile. Program „Trzynastu Księżyców” ewoluował i uformował się na przestrzeni lat i przybrał formę dziesięciu lekcji, które tworzą szczególny kurs prowadzący do rozbudzenia energii Wojowniczej Bogini. 

okładka oryginału
źr. zdjęcia: amazon.com
Każda lekcja poświęcona jest różnym aspektom naszej osobowości i dotyczy zarówno sfery fizycznej, intelektualnej jak i duchowej. Dzięki wskazówkom zawartym w poszczególnych etapach nauki możemy rozwijać się wewnętrznie i docenić swoją kobiecość. Pomagają w tym liczne ćwiczenia i rytuały, które mają na celu wniknięcie w głąb naszej duszy i wydobycie na zewnątrz tego, co jest w nas najlepsze. 

„Pierwszym krokiem przy tworzeniu wyraźnego połączenia z cichą wiedzą jest zwykłe podjęcie decyzji. Twoje zamiary mają wielką siłę.”

Autorka uczy akceptacji siebie i docenienie własnych dokonań. Pragnie, by każda kobieta odzyskała energię i siłę Wojowniczej Bogini, by przywrócić ż równowagę i harmonie na Ziemi. Dzięki temu staniemy się pewne siebie, kreatywne, pełne pasji i mądrości. Kieruje nasza uwagę na duchowość pochodzącą z natury, która obejmuje wszystkie religie i kultury. Opiera się ona na współistnieniu z Matką Ziemią i honorowaniu jej naturalnych rytmów.

Książka jest świetną pozycją dla wszystkich kobiet, które nie czują się dowartościowane, uważają się za gorsze od innych i potrzebują udowodnić swoją wartość rywalizując z mężczyznami i innymi kobietami oraz dla tych, które poszukują sensu życia, zastanawiają się nad swoją rolą i pragną wyzwolić się kieratu codzienności. 

Tytuł może sugerować, że chodzi o waleczność, odwagę i walkę o swoja pozycję Nie chodzi tu o walkę, pokazywanie swojej wyższości czy agresywnego zachowania lecz o transformację zmierzającą ku oświeceniu, odkryciu swej prawdziwej Istoty i powrotu do własnych, kobiecych korzeni. Wbrew pozorom kobiety dużo tracą, chcąc pokazać swoją wyższość zamiast wykorzystywać intelekt, naturalny wdzięk, wrażliwość i seksapil, emanując ciepłem, opiekuńczością, empatią.

Jest to niezwykle inspirujący poradnik pomagający w wydobyciu swoich najcenniejszych kobiecych cech i odkrycie swojej duchowej strony. Autorka namawia do życia według naturalnych cyklów, od których współczesne kobiety odeszły, goniąc za materialnymi sprawami, poświęcając się dla rodziny, partnera itp. Myślę, że jest to książka dla każdego, bo pomaga odkryć swoją prawdziwą naturę.


Autorka podkreśla, że ważne jest aby zrobić ten pierwszy krok i otworzyć się na wiedzę, by żyć bardziej świadomie. Zamiast wciąż gonić za czymś lepszym, poświęcać siebie dla innych i ulegać stereotypom funkcjonującym w społeczeństwie, warto zwolnić i wsłuchać się w siebie. Tam możemy odnaleźć prawdziwą Boską Boginię, która jest zintegrowana ze wszystkim co istnieje. 

„Wsłuchaj się w gwiazdy i glebę, usłysz ciche nauki wiatru i mądrość ognia. Mikrokosmos znajdujący się w każdej komórce twojego ciała jest bezpośrednim połączeniem z makrokosmosem Wszechświata. Zatrzymaj się i pozwól, by Wszechświat rozkwitł w twoim wnętrzu.”

Książkę można kupić w sklepie: 

Wydanie: I
Rok wydania zagranicznego: 2014
Rok wydania polskiego: 2016
Wymiary: 14,5 x 20,5 cm 
Ilość stron: 216 
Redakcja: Irena Kloskowska
Tłumaczenie: Anna Korsak
Projekt okładki: Piotr Pisiak
Tytuł oryginalny: Warrior Goddess Training: Become the Woman You Are Meant to Be

Popularne posty