29 listopada 2017

388. - "Teologia w przyszłości"

Rób to co byś chciał... żeby robili Tobie
Krzysztof Hochman

          

„Wiedza jest bogactwem. Może doprowadzić do choroby Midasa. Trzeba mieć odpowiednią mądrość, by wykorzystać zdobywaną wiedzę.”

Życie to droga, którą kroczymy zbierając różne doświadczenia i wybierając sposób, w jaki chcemy ją przejść. Można to zrobić pod dyktando innych ludzi, utartych schematów czy przekonań lub zdobywać wiedzę i samemu docierać do określonych wniosków. Ten drugi wariant na pewno wybrał autor książki pt.: „Teologia w przyszłości”.

Krzysztof Hochman urodził się w 1943 roku. Ukończył Inżynierię Chemiczną na Półtechnice Łódzkiej i Studia Podyplomowe z Automatyki na Politechnice Warszawskiej. Los sprawił, że w pewnym momencie zaczął interesować się zagadnieniami filozoficzno - teologicznymi, dzięki czemu pogłębił swoją wiedzę w tym zakresie. To dało mu zupełnie nowe spojrzenie na rzeczywistość i zrodziło wiele pytań. W efekcie powstało sto „Rozmów”, z których do książki wybrał czterdzieści. 


Teologia to nauka, która zajmuje się wyjaśnianiem naszych relacji z Bogiem i związanymi z tym zagadnieniami. Najczęściej kojarzona z religią, kościołem oraz zawiłymi sformułowaniami, filozoficznymi analizami. Tymczasem poruszane przez autora trudne czasami zagadnienia, zostały podane w przejrzysty i zrozumiały sposób, nawet dla osoby nie zaangażowanej w życie religijne czy duchowe.


Naukowcy podchodzą sceptycznie do koncepcji istnienia Boga i dogmatów religijnych. Natomiast teolodzy często odrzucają lub pomijają naukowe odkrycia w przedstawianiu budowy i funkcjonowaniu Wszechświata. Zwykły człowiek często gubi się w tych zagadnieniach i trudno mu rozstrzygnąć jak jest naprawdę. Stąd rodzą się pytania dotyczące śmierci, przeznaczenia człowieka, świadomości, jedności z Bogiem, rozwoju wewnętrznego czy potrzeb naszej duszy.

Autor w swoich rozważaniach kładzie duży nacisk na teologię lecz nie pomija też naukowych osiągnięć i dowodów. W tym celu musiał „uduchowić współczesną naukę i zmaterializować teologię.”

Przyjął ciekawy sposób przekazania swoich przemyśleń w formie dialogu dziadka z wnuczkiem. On - jako dziadek, w prosty sposób tłumaczy mu zawiłości ludzkiego istnienia, dogmatów i wiary.

W czterdziestu esejach zawarł sens naszej egzystencji, wiary, religii ale też zwykłego życia. Rozdziały nie są za długie, dzięki temu czytanie nie sprawia trudności, czego obawiałam się, sięgając po tę książkę. Każdy z nich zaczyna się datą i numerem rozmowy, które ułożone są chronologicznie i obejmują okres dwóch lat. Nie ma przy nich roku, lecz jedynie dzień i miesiąc przeprowadzonego dialogu.

Tytuł brzmi bardzo poważnie lecz zawartość została napisana przystępnym i łatwym w odbiorze językiem. Nie jest to publikacja religijna, jak mogłoby się wydawać, lecz raczej filozoficzna skupiająca się na chrześcijaństwie, pokazując jego rolę we współczesnym świecie. 

Jego spojrzenie na rzeczywistość i przyjęte kanony różnią się od tego, co do tej pory przekazywali nam naukowcy i teolodzy. Prezentuje odmienne spojrzenie na dotychczasowe poglądy skłaniając w ten sposób do refleksji i prowokując nas do intelektualnego, twórczego poszukiwania i zastanowienia się nad odwiecznymi pytaniami o sens życia. 

„Nie żyjemy po to, by bić pokłony przed Bogiem, ale po to, aby - czerpiąc siłę z wiary - pochylać się nad bliźnim i wspólnie z nim podjąć dzieło wyznaczone nam przez Stwórcę.”


Jego postrzeganie rzeczywistości opiera się na modelu Wszechświata, w którym Bóg panuje nad wszystkim mając na uwadze nasze dobro. To Bóg, który jest doskonały, obdarza nas miłością a wszystko, co stworzył jest dobre, więc od niego nie mogą pochodzić złe emocje, negatywne działania czy sytuacje podszyte nienawiścią. To Bóg, który panuje nad wszystkim, kocha nas za to, że jesteśmy a nie za to jak postępujemy. Wiara ma się opierać na zaufaniu a nie na strachu, jakim rządzi się chrześcijaństwo. Wystarczy, że poprosimy a na pewno otrzymamy. Nie zawsze w takiej formie jak pragniemy, lecz zawsze będzie to dla nas najlepsza możliwość. 

„Chrześcijaństwo, wbrew zapewnieniom wielu teologów, wbrew Ewangelii, jest religią smutku.”

Człowiek od zawsze poszukiwał odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia, wiary, śmierci, codziennego bytu i celu do którego należy podążać. Na odwieczne pytania typu „być albo nie być”, „kim jestem”, „dokąd zmierzam”, czy „jaki mam cel do spełnienia”. Sądzę, że na wiele z nich można znaleźć odpowiedź w książce Krzysztofa Hochmana. Przeczytałam ją z ogromnym zainteresowaniem analizując poszczególne zagadnienia. Dała mi ona wiele powodów do przemyśleń nad, wydawało by się, oczywistymi prawdami. W trakcie jej lektury rodzi się wiele pytań ale też chwile zatrzymania, by zastanowić się nad sensem przeczytanych słów. Wnioski, jakie się nasuwają prowadzą do nowych odkryć i duchowych przeżyć. Dają możliwość świadomego podążania drogą wiary, dokonywania właściwych wyborów a nie ślepego przyjmowania tego, co inni od lat nam narzucają w postaci utartych schematów, dogmatów i norm społecznych. Z pewnością jest to ciekawy materiał do dyskusji a nie gotowe recepty na życie. 

Książkę można kupić w sklepie:

Data premiery: 21.08.2017
Kategoria: rozważania teologiczne
Okładka: miękka 
Wymiary: 148x210 mm
Ilość stron: 406
Redaktor prowadząca: Wioletta Tomaszewska
Skład: Jacek Antoniewski
Projekt okładki: Grzegorz Malinowski, Jakub Kleczkowski
Korekta i redakcja: Zuzanna Laskowska
Korekta: Emilia Łazińska

28 listopada 2017

387. - "Pomyśl a będzie Ci dane"

Kultowe przesłania twórcy potęgi pozytywnego myślenia
Emmet Fox
         
           

„Twój mentalny kodeks, twoje myślenie w każdej godzinie stwarza szczególne warunki i może być traktowane jak pogoda twojej duszy.”

Życie stawia przed nami wiele wyzwań, z którymi nie zawsze potrafimy sobie poradzić. Próbujemy ułożyć je według własnych pragnień, lecz rzeczywistość często odbiega od naszych marzeń. Jedną z przyczyn jest jakość naszych myśli. To od nich zależy to co pojawia się w naszej rzeczywistości. Niestety, nie każdy w to wierzy lub nie wie jak wprowadzić te zasady w życie. Okazuje się, że mnóstwo inspiracji możemy znaleźć w Biblii, jednak trudność polega na tym, że jej przekaz jest niezrozumiały dla współczesnych ludzi ze względu na styl w jakim jest napisana. W lepszym poznaniu prezentowanych w niej nauk pomaga książka pt.: „Pomyśl a będzie Ci dane”.


źr. zdjecia: emmetfox.net/
Emmet Fox urodził się w Irlandii w 1886 roku jako syn lekarza i członka parlamentu. Zmarł, gdy Emmet miał 10 lat. Jego nauki przetrwały próbę czasu i są aktualne także dzisiaj, gdyż poruszają uniwersalne wartości ważne dla rozwoju duchowego. Był autorem, nauczycielem, uzdrowicielem i mistykiem oraz liderem Nowej Myśli, który miał znaczący wpływ na wielu ludzi. W 1931 roku został proboszczem kościoła Healing Chrystusa w Nowym Jorku, założonego przez dr W. John Murray w 1906 roku, który był nazywany pierwszym kościołem Bożej Nauki w Nowym Jorku. Zmarł w sierpniu 1951 roku. Jego siedem książek i wiele broszur zdobyło szybko rozgłos oraz zostało przetłumaczonych na inne języki. Dzięki nim wiele osób doznało duchowego przebudzenia i zmieniło swoje życie na lepsze. W Polsce ukazały się m.in: „Kazanie na górze” i „Potęga pozytywnego myślenia”.


okładka oryginału
źr. zdjęcia: amazon.com
Książka została napisana z intencją ukazania zasad budowania życia poprzez kreatywne i pozytywne myślenie. Pierwsze jej wydanie na świecie miało miejsce w 1932 roku a mimo to nadal są aktualne zagadnienia w niej poruszane. To bardzo pokrzepiająca, dająca nadzieję i skłaniająca do refleksji lektura.

Ma ona na celu pomóc ludziom zrozumieć fundamentalne Prawdy Istnienia, norm religijnych i filozofii. Nauki w niej zawarte opierają się na Piśmie Świętym i słowach przekazywanych przez Jezusa. Autor ujął je w krótkie eseje, które wcześniej ukazały się w formie oddzielnych broszur. Jego styl przekazu jest prosty, zrozumiały, tak, by jego sens dotarł do wszystkich. W 31 krótkich tekstach przekazuje wiele istotnych informacji z zakresu wiedzy metafizycznej, religijnej i duchowej.


Wyjaśnia znaczenie słów, które Jezus kieruje do nas w Biblii, przypowieściach, modlitwach i psalmach. Uczy jak zmieniać sposób myślenia w codziennych wyzwaniach i działaniach, by czerpać z tego radość. Zachęca do kontemplacji wybranych tekstów, by w pełni móc przeżywać sens przekazu. Są one pełne symboliki, ukrytych znaczeń i nadziei. Dają poczucie bezpieczeństwa, wiarę w boską opiekę i wsparcie. Stanowią drogowskaz wskazujący na najważniejsze prawdy, które powinny kierować życiem każdego z nas. Wręcza „Złoty Klucz” czyli proste reguły postępowania, dzięki którym możemy łatwiej pokonać wszelkie trudności oraz przekazuje zasady skutecznej modlitwy.

„ogólne przekonania na temat twojego życia, tak odmienne od twojego obecnego myślenia, czynią ciebie takim, jaki jesteś.” 

Biblia spisana wiele tysięcy lat temu jest dziś jednym z ważniejszych ksiąg religijnych ale i duchowych. Niesie ze sobą ogromy przekaz jednak jej słowa dla większości osób są niejasne i są źle interpretowane. Autor wręcza nam klucz do zrozumienia sensu nauk, które Jezus skierował do nas, byśmy wzbogacali swoje wnętrze i kroczyli ścieżką rozwoju osobistego. Przekazy niosą ze sobą nadzieję, że nie idziemy przez życie sami i pokazują jak możemy świadomie kreować swoją rzeczywistość. Uświadamia w nich, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to, co w naszym otoczeniu istnieje i co nas spotyka. Jakość naszych myśli ma odbicie w naszej rzeczywistości i tylko my możemy to zmienić. Jeżeli są one ponure, słabe o negatywnym zabarwieniu, wówczas nasze życie nie spełnia naszych oczekiwań. Wybierając pozytywne nastawienie jednocześnie stwarzamy harmonijne wibracje, które oddziałują na nasze otoczenie a tym samym na nas i wszystko wokół.

Książkę można kupić w sklepie: 

Wydanie polskie: I
Rok wydania polskiego: 2017
Lata wydań amerykańskich: ©1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 1938, 1939, 1940 by Emmet Fox.
Copyright © renewed 1968 by Kathleen Whelan.
Wymiary: 14,5 x 20,5 cm
Ilość stron: 292
Oprawa: miękka
Redakcja: Mariusz Warda
Skład: Aleksandra Lipińska
Projekt okładki: Aleksandra Lipińska
Tłumaczenie: Kamila Knockenhauer
Tytuł oryginału: Power Through Constructive Thinking

27 listopada 2017

386. - "Jak oświecenie zmienia Twój mózg"

Nauka a transformacja duchowa
Andrew Newberg Mark Robert Waldman

         

„przez większą część życia doświadczamy tylko cieni rzeczywistości. Ale jeśli uwolnilibyśmy się od założeń i przekonań, które mamy w umyśle - naszej jaskini ignorancji - moglibyśmy stać się oświeceni.”

Oświecenie jest określane na różne sposoby. Nazywano je mądrością, olśnieniem, jasnością umysłu czy po prostu wiedzą. Powszechnie uważa się, że jest to stan dostępny tylko dla wybranych spełniających określone warunki i zasady postępowania. Autorzy książki pt.: „Jak oświecenie zmienia Twój mózg” wykazują, że jest to proces realny i ma ogromny wpływ na nasze życie.

Andrew B. Newberg
źr. zdjęcia:
www.amazon.com
Dr Andrew Newberg jest obecnie dyrektorem ds. Badań w Myrna Brind Centre of Integrative Medicine na Thomas Jefferson University and Hospital w Filadelfii. Jest także profesorem w Departamentach Medycyny Ratunkowej i Radiologii na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona. Uważany jest za pioniera w dziedzinie neurologii, która jest dziedziną łączącą duchowość i mózg. 

Mark Waldman jest szefem katedry Studiów Menedżerskich na Uniwersytecie Loyola Marymount w Los Angeles, gdzie uczy strategii opartych na mózgu dla poprawy przywództwa i komunikacji. Jego badania nad duchowością, medytacją , świadomością, wartościami biznesowymi i mózgiem zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach na całym świecie. Był też gościem programu „Oprah Radio”, telewizji PBS, kanadyjskiej telewizji publicznej i National Public Radio. Jest trenerem rozwoju biznesu i rozwoju osobistego oraz autorem dwunastu książek.

Mark Robert Waldman
źr. zdjęcia:
www.amazon.com
Panowie współpracują ze sobą od ponad dziesięciu lat. Dr Andrew Nowberg od swoich dziecięcych lat szukał odpowiedzi na pytania, które nie dawały mu spokoju. Zastanawiał się dlaczego tak wielu ludzi ma różne przekonania i istnieje tak dużo odmian religii, poglądów, systemów politycznych i spojrzeń na to co jest dobre a co złe. Interesowało go skąd się biorą tak silne przekonania, że ludzie są gotowi w imię jakichś idei walczyć a nawet zabijać. 

„Nauka jest wspaniałym sposobem obserwowania otaczającego nas świata, ale nigdy nie odpowiedziała na moje pytanie: jaka jest prawdziwa rzeczywistość i dlaczego każdy doświadcza jej w inny sposób?’

tytuł oryginału
źr.zdjęcia: amazon.com
Po kilku latach poszukiwań, czytania różnych źródeł pisanych, świętych ksiąg, rozmowach z rabinami, duchownymi różnych kultur, filozofami skierował swoją uwagę na naukę. W szkole medycznej zaczął interesować się mózgiem i ciałem. To okazało się krokiem milowym w jego badaniach. Doznał wówczas małego objawienia, które nazwał oświeceniem przez małe „o”. Zrozumiał, że nikt nigdy nie wie na pewno, co dzieje się w mózgu i umyśle innej osoby, gdyż każdy z nas ma tysiące myśli i doznań wpływających i wypływających ze świadomości. 

Autorzy przybliżają pojęcie oświecenia bazując na przykładach historii ludzi, którzy doznali oświecenia zarówno małego jak i dużego. Pochodzą one głównie z badań prowadzonych za pomocą internetu. Wzięło w nich ponad 2000 osób, którzy dzielili się swoimi przeżyciami. Ukazują nowy model ludzkiej świadomości, która zaczyna się instynktowną świadomością a kończy doświadczeniem oświecenia. Jednak główną i ważną podstawą jest seria badań skanów mózgu, które przeprowadzili na ludziach angażujących się w duchowe praktyki, które obejmują uzdrawianie, nucenie, przewodzenie i radykalne formy medytacji, głęboko zmieniając normalne funkcjonowanie mózgu. Pokazały one, że dzięki odpowiednim technikom możemy przyspieszyć proces oświecenia przygotowując mózg na tego rodzaju przeżycia. Dzięki nim możemy pomóc sobie pokonać głęboko zakorzenione problemy z osobowością a nawet uzależnienia.


W książce są przedstawione przede wszystkim badania prowadzone przez Newberga, dlatego narratorem jest tutaj właśnie on. Tam, gdzie były one prowadzone z Markiem Waldmanem, użyto zwrotu „my”, gdyż razem budowali określone hipotezy i wyciągali wnioski wkładając wiele wspólnego wysiłku w naukowe działania. Tytuł brzmi bardzo poważnie i może budzić obawy związane z trudnością przyswojenia wiedzy, lecz to tylko pozory. Całość została napisana bardzo przystępnym, swobodnym i zrozumiałym językiem. 

„Oświecenie, małe czy duże, jest nieopisanym doświadczeniem zmieniającym mózg i naszą świadomość siebie samych i świata w sposób uważany za bardzo znaczący.”

Publikacja daje ciekawe spojrzenie na doświadczenia, o których z pewnością każdy słyszał, lecz trudno ująć je w słowa. Nauka potwierdza, że oświecenie jest faktem a nie wymysłem czy fantazją. Te osoby, które miały takie niecodzienne przeżycie, podkreślają jak bardzo wpłynęło to na ich życie i pozytywnie je odmieniło. Badania przeprowadzone przez autorów udowadniają, że każdy może doznać oświecenia, bez względu ma pochodzenie, status społeczny, wiek, poglądy czy wiarę.


Oświecenie pozwala dostrzec to, czego do tej pory nie widzieliśmy, odkryć na nowo siebie i żyć w pełni, świadomie z poczuciem szczęścia i harmonii wewnętrznej. Uważam, że jest to lektura rzucająca światło na zjawiska, które dotąd były poddawane w wątpliwość, skłaniająca do zastanowienia nad swoją istotą i dostrzeżenia tych małych chwil „aha”, które mogą prowadzić do oświecenia przez duże „O”.

Książkę można kupić w sklepie: 

Wydanie: I
Rok wydania 2017
Rok wydania angielskiego: 2016
Wymiary: 14,5 x 20,5 cm
Ilość stron: 280
Oprawa: miękka
Redakcja: Mariusz Warda
Skład: Tomasz Piłasiewicz
Projekt okładki: Iga Figlewska
Tłumaczenie: Barbara Mińska
Korekta: Ewa Korsak
Tytuł oryginłału: How Enlightenment Changes Your Brain: The New Science of Transformation

19 listopada 2017

385. - "Mroczny Spadek"

Małgorzata Mossakowska -Górnikowska

          

"Stali w wąskim korytarzu na IV piętrze, tuż obok windy, przed drzwiami mieszkania [...] Spojrzeli na siebie, próbując dodać sobie odwagi. Nie mieli wyjścia - musieli wejść do środka."

Spadek to coś, o czym marzy wiele osób. Jednak czasami bywa tak, że to co wydaje nam się szczęśliwym zrządzeniem losu, staje się niejednokrotnie źródłem problemów. Przekonała się o tym bohaterka powieści pt.: „Mroczny spadek”.

źr.zdjęcia: psychoskok.pl
Małgorzata Mossakowska-Górnikowska jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa UW, i rodowitą warszawianką. Urodziła się i spędziła pierwsze lata życia na Saskiej Kępie w Warszawie. Zadebiutowała w 2016 roku książką pt.: „Pani Nela z Saskiej Kępy”, którą także wydało Wydawnictwo Psychoskok. „Mroczny Spadek” to jej druga powieść lecz o zupełnie odmiennym charakterze. 

Na tle scenerii warszawskiej rozgrywa się akcja wypełnionej po brzegi dreszczykiem emocji najnowszej powieści. Autorka nie ogranicza się w niej tylko do Warszawy, lecz prowadzi nas także inne zakątki Polski, m.in. do Poznania i Pułtuska.

Majka, młoda dziewczyna żyjąca do tej pory spokojnie w Poznaniu, dziedziczy po swoim ojcu mieszkanie. Nie jest to, niestety, dobrodziejstwo od losu, lecz balast, który przysparza jej same problemy. Okazuje się, że spadkobierców jest więcej, lecz żaden z nich nie wykazuje chęci pomocy w załatwianiu i porządkowaniu spraw. A jest ich dosyć sporo, gdyż lokal wygląda jak melina pijacka, pełna śmieci, spleśniałego jedzenia, robaków i... długów. Na jaw wychodzą co chwilę tajemnice rodzinne związane z jej dziadkiem, który prowadził podwójne życie, nie tylko w sferze uczuciowej ale też polityczno - szpiegowskiej. Sprawy sięgają daleko, aż do Moskwy ...
„- Boże drogi! A co tu się stało?! - krzyknęła Teresa, która weszła do środka zaraz za Majką. - Przecież ekipa remontowa, która czyściła mieszkanie nie ruszała płytek - spojrzała pytająco na Maję. - Kto to zrobił?
- I czego szukał... - dodała cicho Majka, choć wiedziała, po co ktoś tu przyszedł. Tak naprawdę zastanawiała się, czy coś jeszcze mogło być ukryte w ścianach. I kto mógłby w ogóle o tym wiedzieć...”
Na pierwszy plan wyłania się Majka i to jej myśli, działania i emocje poznajemy w pierwszej kolejności. Razem z nią jesteśmy zaskakiwani pojawiającymi się sytuacjami, nie wiedząc co za chwilę nastąpi. W rozwikłaniu zagadki pomagają jej przyjaciele: energiczna Julka i sympatyczny Adam. Sprawą zainteresowany jest też Filip Garstecki, dla którego sprawy nabiorą zupełnie innego charakteru niż się początkowo spodziewał... To nie jedyni, którzy uczestniczą w tej grze. Poznajemy ich stopniowo, w miarę rozwoju akcji. 


O poszczególnych zdarzeniach dowiadujemy się równolegle z bohaterką i tak jak ona staramy się zrozumieć skomplikowaną sytuację. Nie jest to jednak jedyny wątek opowieści. Autorka umiejętnie prowadzi nas przez kolejne rozdziały i stopniowo odsłania kolejne karty tajemniczej gry, pozwalając nam zobaczyć daną sytuację oczyma innych osób. 

Przy okazji wyłania się problem alkoholizmu i jego konsekwencji. To nie tylko dylemat osoby pijącej lecz także kłopot rodzinny mające swoje głębsze skutki. Bohaterka musi zmierzyć się ze swoimi demonami z przeszłości ale też realnym zagrożeniem w teraźniejszości. 

Pierwsze rozdziały mają charakter obyczajowy, spokojny, bez większych zwrotów akcji. Autorka często wraca do wcześniejszych epizodów z życia głównej bohaterki i osób pojawiających się na dalszych stronach powieści. Zostały one dokładnie przedstawione i mają one swoją ścisłe powiązania z fabułą, dlatego warto zwracać uwagę na każdą postać i sytuację, o której dowiadujemy się w trakcie opowiadania. 

Początkowo przerażała mnie ilość stron jaka leżała przede mną, gdyż powieść ma 511 stron! Jednak, gdy zaczęłam ją czytać, ten fakt stracił na znaczeniu. Zostałam wciągnięta w historię Majki dogłębnie i niepostrzeżenie na tyle, że nie zauważyłam jak szybko rosła ilość przeczytanych stron. Ogromną zaletą książki jest sposób prowadzenia przez autorkę narracji i język, którego w niej używa. Napisana została ze smakiem, umiejętnie dobranym słownictwem i dobrze przemyślaną fabułą. 

Jedynie do czego mogłabym się przyczepić to zbyt szczegółowe opisy niektórych działań, którym autorka poświęca zbyt dużo miejsca. Dotyczy to na przykład załatwiania przez Majkę spraw urzędowo - bankowych, które według mnie, są zbyt obszernie, nie mają zbyt wielkiego znaczenia i wyhamowują dramaturgię. Mimo to uważam powieść za godną uwagi, gdyż im dalej wgłębiałam się w kolejne rozdziały, tym bardziej byłam wciągana w toczącą się akcję. 

Sytuacja zagęszcza się wraz z kolejnymi niewyjaśnionymi tajemnicami rodzinnymi, zagadkowymi wydarzeniami, niebezpiecznymi zdarzeniami i elementami sensacyjno - romantycznej układanki. 


W końcowej fazie historii wydaje się nam, że wiemy już wszystko i widzimy pełnię obrazu oraz znamy poszczególne elementy układanki, gdy nagle jesteśmy zaskakiwani nowymi faktami aż po sam koniec powieści. Finał - nieoczekiwany i zdumiewający, wprawiający w osłupienie, pozostawiający lekki niedosyt i żal, że to już koniec. 

Miłość sprzed lat, zakopany skarb, przyjaźń, dylematy bohaterów, sensacja, dawne sekrety, to wyrafinowany i wyśmienity koktajl czytelniczy, przy którym trudno jest się nudzić.  Z pewnością czas spędzony przy nim nie jest czasem straconym. 

Książkę można kupić w sklepie:


Data premiery: 10.09.2017
Kategoria: Powieść obyczajowo - kryminalna
Oprawa: miękka
Wymiary: 140 x 200 mm
Ilość stron: 511
Redaktor prowadząca: Renata Grześkowiak
Korekta: Bożena i Janusz Sigismundowie
Projekt okładki: Jakub Kleczkowski
Skład: Jacek Antoniewski
Zdjęcie na okładce: Małgorzata Mossakowska-Górnikowska

16 listopada 2017

Nowości z Wydawnictwa Vital i Studio Astropsychologii


Najbliższe jesienne tygodnie to czas, który będzie umilany przez ciekawe książki. Wiadomo, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. W związku z tym zaczynamy szukać prezentów pod choinkę. Jednym z takich upominków może być książka, na przykład któraś z poniższych, które właśnie do mnie dotarły. Sześć z nich zostało wydanych przez Wydawnictwo Vital a dwie przez Wydawnictwo Studio Astropsychologii.


Poniżej zamieszczam krótkie notki redakcyjne na temat każdej publikacji, a obok nich znajdują się linki do moich recenzji.


Jesteś ciągle zmęczony i rozproszony, nie możesz schudnąć, walczysz z bezsennością lub atakami paniki, a wyniki badań i lekarze mówią, że wszystko jest w porządku? To  książka "Możesz wyleczyć choroby tarczycy" może być dla Ciebie.

Na chorobę Hashimoto, niedoczynność bądź nadczynność tarczycy cierpi co piąty Polak. Teraz możemy wykorzystać autorski program, który nie tylko wskaże, czy i w jakich dawkach należy przyjmować hormony, jak również ujawni kluczowe znacznie jelit, diety, toksyn i stresu w powstawaniu i rozwoju zaburzeń funkcjonowania tarczycy. Autorka międzynarodowych bestsellerów prezentuje też kompletny czterotygodniowy plan gwarantujący przywrócenie zdrowia i cofający chroniczne objawy. Znajdziemy tu także porady dotyczące diety, suplementów, ćwiczeń i właściwego snu ! [moja recenzja]

Autor książki "Superodżywianie. Energia, witalność, zdrowie" sięga do skarbnicy wiedzy kultur Wschodu, odkrywając sekrety energii zaklętej w pozornie przeciętnych produktach spożywczych.  Łączy wiedzę Tradycyjnej Medycyny Chińskiej z odkryciami współczesnej nauki. Analizuje produkty spożywcze pod kątem znajdującej się w niej energii i światła. Wprowadza pojęcia porządku w odżywianiu oraz odkrywa przedwieczne sekrety długowieczności i witalności. Teraz każdy może skorzystać z tej wiedzy, ocenić własną sytuację termiczną i świadomie wpłynąć na zachodzące w naszym ciele procesy trawienne. Skorzystamy z postu, żywności ketogenicznej oraz wielu specjalistycznych diet, w tym antynowotworowej. Zwalczymy stany zapalne i sięgniemy do superżywności. Autor zdradza, co oferują nam bezglutenowe zboża, konopie, kurkuma, imbir i camu camu. Poznamy siłę witaminy C, nasion chia, soi, moringi i kakao oraz wszystko to, co powinniśmy wiedzieć o zdrowej żywności! [moja recenzja]

Opisywana w książce "S.O.S. Schudnij Omijając Sport"  wiedza opiera się na wieloletnim doświadczeniu Hindusów, Azteków i wielu innych mędrców. Pozwala ona na zawsze pożegnać się z nadwagą i pomarańczową skórką, zwaną cellulitem. My również możemy uwolnić się od lekarstw, pożegnać cukrzycę i wspomóc funkcjonowanie mózgu. Poznamy rolę wątroby w procesie odchudzania i korzyści płynące ze stosowania produktów z kokosa oraz oleju palmowego. Zrozumiemy, w czym nam mogą pomóc papaja, cynamon, herbata Matcha, nasiona chia, komosa ryżowa czy amarantus. Chlorofil wspomoże  odchudzanie, a witamina K ochroni tętnice. Poznamy również całą prawdę o jajkach i cholesterolu oraz plan odtruwania organizmu. Samodzielnie przygotujemy nie tylko lecznicze pokarmy, ale i kosmetyki. [moja recenzja]

"Program uzdrawiający układ odpornościowy" to książka, która prezentuje czterostopniowy program eliminujący objawy schorzeń autoimmunologicznych. To może być jedno ze schorzeń autoagresywnych takich jak choroba Gravesa-Basedowa, Hashimoto, Crohna, celiakia czy toczeń. Autorka, jedna z najpopularniejszych ekspertek z dziedziny medycyny funkcjonalnej, prezentuje  program, dzięki któremu sama wyleczyła się z choroby autoimmunologicznej i jak dotychczas pomogła ogromnej liczbie pacjentów wyeliminować objawy, uzdrowić układ odpornościowy i zapobiec rozwojowi przewlekłych dolegliwości. Opiera się on na wykorzystaniu pożywienia jako lekarstwa, zarządzaniu stresem oraz dbaniem o wątrobę, jelita i układ pokarmowy. [moja recenzja]


"Odżywianie mitochondrialne" podpowiada jak przywrócić zdrowie dzięki antyoksydantom i innym składnikom odżywczym. Mitochondria to centra energetyczne komórek. To od nich zależy, czy wolne rodniki pozbawią nas zdrowia, młodości i witalności. Tymczasem każdy może zapewnić sobie zdrowie dzięki odpowiednio dobranym składnikom odżywczym i antyoksydantom. Autorzy wyjaśniają, jak powinniśmy tego dokonać oraz przestrzegają przed szkodliwymi czynnikami takimi jak jedzenie gorszej jakości, ekstremalny styl życia, niewłaściwa woda, używki, trucizny środowiskowe, aldehydy, metale ciężkie czy elektrosmog. Dzięki ich poradom zadbamy o jelita, zredukujemy stres oksydacyjny i zabezpieczymy się przed chorobami takimi jak miażdżyca, dolegliwości reumatyczne i środowiskowe, nowotwory czy cukrzyca. Powstrzymamy też przyspieszony proces starzenia się. [moja recenzja]

"Czakry" to poradnik, w którym autorka wprowadzi nas w ich świat, oferując praktyczne narzędzia do wykorzystania możliwości tego systemu energii, by nas zrównoważyć, uzdrowić i naładować siłą witalną. Odkryjemy znaczenie, funkcje i cel każdego z tych punktów oraz rolę, jaką odgrywają w dziedzinach takich jak zdrowie, związki międzyludzkie czy podejmowanie decyzji. Poznamy fizyczne, emocjonalne i umysłowe oznaki zaburzenia harmonii czakr oraz proste, acz skuteczne ćwiczenia do przywrócenia równowagi każdej z nich. Będziemy mogli zastosować energię jako narzędzie do wyzwolenia, manifestacji, otrzymywania i dawania w życiu codziennym. Czakry – to droga do równowagi. [moja recenzja]

"Podręcznik Astrologii" przedstawia wiedzę astrologiczną niezbędną do właściwego interpretowania oddziaływania sił kosmicznych i funkcjonowania w zgodzie z nimi. Dowiemy się z niego wszystkiego o swoim znaku słonecznym, księżycowym i ascendentach. Odkryjemy znaczenie związanej z miłością Wenus czy utożsamianego z seksem Marsa. Poznamy stopnie, aspekty, orbity, retrogradacje planet i węzły księżycowe. Wesprzemy swoje wrodzone talenty i wyeliminujemy słabsze strony. Będziemy używać astrologii do podejmowania ważnych decyzji i mierzenia się z kluczowymi wydarzeniami. Przewidzimy koleje losu w życiu, zarówno swoim, jak i bliskich nam osób. Staniemy się lepszym rodzicem, przyjacielem i pracownikiem poprzez poznanie horoskopu osób ze swojego otoczenia. Klucz do sukcesu tkwi w gwiazdach! [moja recenzja]

Książka "Pozbądź się chorób skóry" zawiera w pełni skuteczny i naturalny program przywracania równowagi jelitowej, która odpowiada za dolegliwości skórne oraz katar sienny, alergie pokarmowe, astmę, zapalenie stawów i zespół jelita drażliwego. Autorka prezentuje alternatywną, w pełni naturalną i skuteczną metodę uzdrawiania skóry. Odkryła ją pomagając własnej rodzinie. Dokonała przy tym zadziwiającego odkrycia, że egzema nie jest właściwie chorobą skóry, lecz zaburzeniem autoimmunologicznym. Twoja skóra stanowi po prostu odzwierciedlenie stanu jelit i znajdującej się w nich flory jelitowej. Z książki dowiemy się także, dlaczego schorzeniom skórnym często towarzyszy katar sienny, astma, zespół jelita drażliwego a także alergie pokarmowe. [moja recenzja]15 listopada 2017

384. - "Pokochaj swój kobiecy krajobraz"

Jak pozbyć się ograniczeń i wyzwolić kobiecą moc
Lisa Lister

        

„Kobieta to pełen krąg. Istnieje w niej siła, by tworzyć, pielęgnować i przemieniać.”

Trudno byłoby znaleźć kobietę, która akceptowała by siebie taką jaka jest, razem ze swoimi wadami i zachodzącymi w jej ciele procesami. Zwłaszcza sfera intymna jest tematem, o którym trudno im rozmawiać otwarcie. Autorka książki pt.: „Pokochaj swój kobiecy krajobraz” pragnie uświadomić kobietom ich możliwości i siłę, której źródłem jest ich łono. 

źr. zdjęcia: imperfectlynatural.com
Lisa Lister jest specjalistką od menstruacji i cygańską czarownicą w trzecim pokoleniu, twórczynią SHE Flow oraz Wezwaną Dziewczyną czyli dziewczyną, która doświadcza życia z jednej chwili na drugą. Prowadzi ją kobieca siła, którą Lisa nazywa ONA i pomaga kobietom złamać ich kobiecy kod i pokochać kobiece części ciała. 

„Był taki czas, około 5000lat temu, gdy u władzy była ONA, a kobiece krajobrazy były przedmiotem czci. Z szacunku dla naszych krągłości budowane były świątynie, a posągi bogiń sięgały trzech metrów.”

okładka oryginału
źr. zdjęcia: amzon.com
Książka jest przede wszystkim praktycznym drogowskazem pokazującym odkryć siebie na nowo i uwierzyć w swoje możliwości. Całość otwiera i zamyka ceremonia otwarcia i zamknięcia na JEJ cześć. Pomiędzy nimi zawarta jest wiedza ujęta w trzech częściach, w których najpierw uczymy się odzyskiwać swój kobiecy krajobraz, by potem go lepiej poznać i pokochać. To doskonały materiał dla płci żeńskiej pomagający im zrozumieć swoje ciało, zachodzące w nim procesy i dający możliwość zebrania informacji na swój temat, by móc w pełni emanować kobiecością i czerpać z niej siłę. Został on oparty na trzech podstawowych fazach: 

  • Ruch czyli praktyki SHE Flow
  • Lekarstwo czyli nauki i propozycje, które pozwolą przyjąć i wyzwolić JEJ moc w sobie
  • Wewnętrzne przemyślenia czyli mądrości i przekazy nauczycieli, przyjaciół, klientów i uczestników warsztatów, którzy opowiedzieli swoją historię.

Autorka podchodzi do tematu bardzo otwarcie, swobodnie nazywając rzeczy po imieniu. Pisze szczerze, prosto z serca, prostym, zrozumiały językiem bez zbędnych, przydługich opisów. Sposób wyrażania i styl sprawia, że nawet trudne tematy przedstawione są przystępnie i mają autentyczny charakter. Nie wstydzi się mówić nawet o najbardziej intymnych zagadnieniach. Opowiada o swoich doświadczeniach i zmianach jakie się u niej dokonały, gdy zaczęła postrzegać siebie w nowy sposób. Pomaga zrozumieć cykle jakie każda z nas przechodzi co miesiąc i podpowiada w jaki sposób dostosować do nich rytm życia. Nie daje gotowych rozwiązań i nie proponuje gotowego harmonogramu działań czy programu a jedynie wskazuje możliwości.

Odkrywa kłamstwa i mity funkcjonujące w społeczeństwie na temat menstruacji, organizmu, narządów płciowych, płodności i seksu. To najczęściej są tematy tabu, o których „nie wypada” rozmawiać. Takie podejście powoduje, że wiele kobiet wpada w kompleksy, nie wierzy w siebie, czują się winne, gdy zbyt dużo uwagi poświęcają swemu ciału i własnym przyjemnościom. Przez całą książkę przewija się część pt.: „Jej prawda”, w której ONA podkreśla ważne kwestie i zagadnienia.


Ćwiczenia, medytacje, masaże i mantry mają pomóc wyzwolić zmysłowość, kreatywność, rozbudzają naturalny potencjał drzemiący w każdej z nas i otwierają na nowe możliwości. Są one elementem metody stworzonej przez autorkę, pod nazwą SHE Flow, która jest „jogą mamy” czyli jogą Mamy Shakti emanującą delikatną, boską, ognistą i kobiecą praktyką ruchu.

Została ona oparta na cyklach księżyca i miesiączkowych tak, by razem tworzyły zgrany duet. Takie podejście pozwala w pełni połączyć się z ciałem i zaufać płynącym z niego sygnałom oraz wskazówkom.

SHE Flow nie wymaga długiego trwania w jednej pozycji, czy specjalnych miejsc i warunków. Wystarczy swobodne ubranie i zacisze domowe, by poczuć korzyści płynące z proponowanych technik.

Książka jest przepełniona poradami, które mają na celu pomóc kobietom pozbyć się kompleksów, uwolnić się od balastu przeszłości, wyjść poza standardowe schematy myślowe i przełamać bariery dotyczące seksualności. To niezwykła publikacja łamiąca wszelkie przyjęte normy mówienia o sferach intymnych, o których trudno jest rozmawiać szczerze i bez zahamowań. Jest ona zaproszeniem „do odzyskania mocy swojego łona” i boskiego, kobiecego potencjału.

Lisa pragnie, by każda kobieta umiała zaakceptować siebie, swoją seksualność, swoje ciało i procesy w nim zachodzące. Zapewnia, że poprzez pracę z oddechem, uzdrawianie energetyczne radykalny odpoczynek możemy ponownie połączyć się z naszym łonem, poprawić relację ze swoim ciałem, wsłuchać się w jego mądrość, wzmocnić wewnętrzną, boską, kobiecą siłę i poczuć się w pełni wartościową kobietą gotową na codzienne wyzwania. 


„Ta książka jest lekarstwem, na które wszystkie czekałyśmy przez wieki.”
Dr Christiane Northrup 

Książkę można kupić w sklepie: 

Wydanie: I
Rok wydania polskiego: 2017
Rok wydania angielskiego: 2016
Wymiary: 14,5 x 20,5 cm
Ilość stron: 308
Oprawa: miękka
Redakcja: Mariusz Warda
Skład: Aleksandra Lipińska
Projekt okładki: Aleksandra Lipińska
Tłumaczenie: Jolanta Kulig
Tytuł oryginału: Love Your Lady Landscape: Trust Your Gut, Care for 'Down There' and Reclaim Your Fierce and Feminine SHE Power

Popularne posty